تقویم آموزشی ترم تابستانی رشته‌های علوم پزشکی ابلاغ شد