بیماری :آرشیو دسته بندی

ورود با کفش به خانه ممنوع/عامل اصلی بیماری های هولناک

وارد شدن با کفش به محیط خانه آلودگی های فراوانی را به نقاط مختلف خانه منتقل می کند. بهترین شوینده […]

ارتباط بین اسیدهای چرب غیر اشباع و آلرژی

Warning: file_get_contents(http://salamati.ir/2017/12/18/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D8%B1%DA%98/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error in /opt/app-root/src/ff/index.php on line 60 در […]

مبتلایان به کبد چرب چه خوراکی‌هایی مصرف کنند؟

Warning: file_get_contents(http://salamati.ir/2017/11/25/%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A8%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A8-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B5/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error in /opt/app-root/src/ff/index.php on line 60 در […]

12338»