روانشناسی :آرشیو دسته بندی

همسریابی اینترنتی و عواقب آن

متاسفانه ازدواج و انتخاب شریک زندگی از طریق اینترنت امروزه باب شده است و این امر تاثیرات زیادی بر افزایش […]

کنترل رفتارهای منفی در مقابل کودک

سعی کنید رفتارهای خود را در مقابل کودک کنترل کنید و از بروز خشم و رفتارهای پرخاشگرایانه در حضور وی […]

12359»