روانشناسی :آرشیو دسته بندی

چرا از شکست خوردن دیگران لذت میبریم؟

چرا برخی افراد از تماشای شکست دیگران لذت میبرند؟ علت شادی این افراد چیست؟ در علم روانشناسی به این پدیده […]

ابتلا به بیماری جسمی با درس خواندن و فکر کردن به کار

در جدیدترین پژوهشی که توسط کارشناسان در خصوص بازه های زمانی انسان به استراحت و فاصله گرفتن از کار و […]

123165»