سبک :آرشیو دسته بندی

۱۰ نکته بهداشتی خیلی مهم در دوران عادت ماهانه

دوران پریود یا عادت ماهانه از نظر رعایت بهداشت اهمیت زیادی دارد. رعایت نکردن نکات بهداشتی ممکن است منجر به […]

ورزش عوارض بیماری لوپوس را کاهش می‌دهد

Warning: file_get_contents(http://salamati.ir/2017/10/04/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error in /opt/app-root/src/ff/index.php on line 60 در […]

متخصص زنان کیست و چرا باید سالانه به متخصص زنان مراجعه کرد؟

Warning: file_get_contents(http://salamati.ir/2017/09/19/%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%AE/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error in /opt/app-root/src/ff/index.php on line 60 در […]

علت اصلی کوری غیرقابل برگشت در سالمندان چیست؟

Warning: file_get_contents(http://salamati.ir/2017/09/06/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error in /opt/app-root/src/ff/index.php on line 60 در […]

۷ ایده برای پیروزی در نویسندگی!

Warning: file_get_contents(http://salamati.ir/2017/08/29/%DB%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error in /opt/app-root/src/ff/index.php on line 60 در […]

۶ ورزش مناسب برای افرادی که تنگی نفس دارند

ورزش کردن و انجام تمرینات ورزشی ممکن است برای بیشتر افراد دشوار باشد اما اگر شما اضافه وزن دارید اینکار بسیار […]