مدفوع :آرشیو دسته بندی

ورود با کفش به خانه ممنوع/عامل اصلی بیماری های هولناک

وارد شدن با کفش به محیط خانه آلودگی های فراوانی را به نقاط مختلف خانه منتقل می کند. بهترین شوینده […]

رنگ سبز مدفوع

Warning: file_get_contents(http://salamati.ir/2017/09/13/%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error in /opt/app-root/src/ff/index.php on line 60 در […]

اختلالات گوارشی؛ افسانه های غلط

اختلالات گوارشی شایع ممکن است شامل GERD ( بیماری ریفلاکس معده و مری)، زخم (زخم معده)، ورم معده، بیماری سلیاک، بیماری التهابی روده (بیماری […]

مبارزه با کسالت و خواب آلودگی بعدازظهر

Warning: file_get_contents(http://salamati.ir/2017/08/04/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B8%D9%87%D8%B1/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error in /opt/app-root/src/ff/index.php on line 60 در […]

مدفوع دردناک (سفت، بزرگ، خونریزی) علل و درمان

Warning: file_get_contents(http://salamati.ir/2017/07/25/%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%B3%D9%81%D8%AA%D8%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error in /opt/app-root/src/ff/index.php on line 60 در […]

1235»