تماس با ما
4 (80%) 4 امتیاز

وقت غذای خوب!

Good food time!

از گذشته های دور تا به امروز تغذیه به عنوان یکی از نیازهای اولیه انسان بشمار می آمده است. از زمانی که پا به این کره خاکی نهاد و به او گفته شد که از نعمت های الهی استفاده کند، از خوردنی هایش بخورد و از نوشیندی هایش بنوشد اما به اندازه و آنگونه که خواسته شد؛ تا به امروز که وسعت و محدوده خوردنی ها به سبب کشف قاره ها و نقاط دوردست و از سویی دیگر به یمن ترکیب مواد خوراکی مختلف، به شدت تحت تاثیر مساله ای به عنوان جهانی سازی و جهانی شدن تبدیل گشته است.

در این مسیر، ابتدا آدمی در آن زمان و تا به امروز و من و شما و ما بخاطر این نیاز اولیه متحمل رنج ها، مرارت ها و سختی های زیادی شده ایم. چرا که در طول هزاران سال، مواد اولیه مختلفی را امتحان کرده، کشت و فرآوری نموده و از تجربیات و آزمون های خود نتیجه و یا خطاهایی دیده، روشهای متنوعی برای طبخ خوردنی ها ابداع نموده است. اما گستره این تغییرات، امروز انسان را وادار به استفاده از علم و هنر به صورت توأمان، همراه با آشپزی و طباخی کرده است. به شکلی که علم تغذیه از یکسو و هنر آشپزی و غذا آرایی و سفره آرایی از منظری دیگر، و تست و چالش ذائقه ها و طعم های مختلف از جهتی دیگر، تنوع استفاده از نعمتهای الهی را دهها و شاید صدها برابر کرده است!

حال با این اوصاف، چرا باید «وقت غذای خوب» و نه «وقت غذای خوشمزه» یا «وقت غذای زیبا» و … باشد؟!

شما چه فکر میکنید؟!